Straty a nálezy

Predmety, ktoré sa nájdu v prostriedkoch MHD sa evidujú na registratúrnom stredisku DPMK, a.s.,so sídlom na Bardejovskej 6 v Košiciach. Majitelia musia dokázať, že im skutočne patria (podať presný opis stratenej veci) a preukázať svoju totožnosť.  Nájdené veci v DPMK a.s.  zostávajú 3 mesiace, po ich uplynutí sú odovzdané na Obvodný úrad, ktorý sídli na Zádielskej ulici č. 1 v Košiciach. Osobné doklady (preukaz totožnosti, pas) preberá PZ SR.

O veciach zabudnutých v MHD sa môžete informovať na tel. č.  055/6407402


Stránkové hodiny :  pondelok - piatok    8:30 - 14:00 h 

05.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 10:40 LINKA: 17 NÁJDENÝ PREDMET: kabelka KONTAKT: 055/6407407...

05.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 09:45 LINKA: 36 NÁJDENÝ PREDMET: peňaženka KONTAKT: 055/6407407...

04.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 15:44 LINKA: 17 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407...

04.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 14:23 LINKA: 71 NÁJDENÝ PREDMET: platobná karta KONTAKT: 055/6407407...

04.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 14:19 LINKA: 4 / 7 NÁJDENÝ PREDMET: doklady KONTAKT: 055/6407407...

04.09.2023

NÁLEZ

  ČAS: 12:10  📍 (15:53) AKTUALIZÁCIA: nález odovzdaný majiteľovi  LINKA: 52 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407...

04.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 12:05 LINKA: 20 NÁJDENÝ PREDMET: rifľová košeľa KONTAKT: 055/6407407...

04.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 12:00 📍 (15:30) AKTUALIZÁCIA: nález odovzdaný majiteľovi   LINKA:19  NÁJDENÝ PREDMET: peňaženka + doklady  KONTAKT: 055/6407407...

02.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 12:41 LINKA: 71 NÁJDENÝ PREDMET: dáždnik KONTAKT: 055/6407407...

02.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 12:14 LINKA: 25 NÁJDENÝ PREDMET: puzdro na bezdrôtové slúchadlá KONTAKT: 055/6407407...

31.08.2023

NÁLEZ

 ČAS: 18:57 LINKA: 15 NÁJDENÝ PREDMET: dáždnik KONTAKT: 055/6407407...

31.08.2023

NÁLEZ

  ČAS: 18:00 📍 (19:30) AKTUALIZÁCIA: nález odovzdaný majiteľovi  LINKA: 12  NÁJDENÝ PREDMET: ruksak  KONTAKT: 055/6407407...

31.08.2023

NÁLEZ

 ČAS: 13:40 LINKA: 52 NÁJDENÝ PREDMET: ruksak KONTAKT: 055/6407407...

30.08.2023

NÁLEZ

 ČAS: 17:04 LINKA: 52 NÁJDENÝ PREDMET: zväzok kľúčov KONTAKT: 055/6407407...

30.08.2023

NÁLEZ

 ČAS: 9:05 LINKA: 71 NÁJDENÝ PREDMET: dáždnik KONTAKT: 055/6407407...