Straty a nálezy

Predmety, ktoré sa nájdu v prostriedkoch MHD sa evidujú na registratúrnom stredisku DPMK, a.s.,so sídlom na Bardejovskej 6 v Košiciach. Majitelia musia dokázať, že im skutočne patria (podať presný opis stratenej veci) a preukázať svoju totožnosť.  Nájdené veci v DPMK a.s.  zostávajú 3 mesiace, po ich uplynutí sú odovzdané na Obvodný úrad, ktorý sídli na Zádielskej ulici č. 1 v Košiciach. Osobné doklady (preukaz totožnosti, pas) preberá PZ SR.

O veciach zabudnutých v MHD sa môžete informovať na tel. č.  055/6407402


Stránkové hodiny :  pondelok - piatok    8:30 - 14:00 h 

13.05.2024

NÁLEZ

 ČAS: 16:55 📍 (18:00) AKTUALIZÁCIA: nález odovzdaný majiteľovi LINKA: 16 NÁJDENÝ PREDMET: mobilný telefón KONTAKT: 055/6407407...

13.05.2024

NÁLEZ

 ČAS: 06:40 📍 (08:05) AKTUALIZÁCIA: nález odovzdaný majiteľovi. LINKA: 2 / 6 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407...

10.05.2024

NÁLEZ

 ČAS: 14:25 LINKA: 1 NÁJDENÝ PREDMET: ruksak KONTAKT: 055/6407407...

10.05.2024

NÁLEZ

 ČAS: 14:10 LINKA: 27 NÁJDENÝ PREDMET: kľúče KONTAKT: 055/6407407...

09.05.2024

NÁLEZ

 ČAS: 14:55 LINKA: 9 NÁJDENÝ PREDMET: dámska kabela KONTAKT: 055/6407407  ...

09.05.2024

NÁLEZ

 ČAS: 14:35 LINKA: 52 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407...

09.05.2024

NÁLEZ

 ČAS: 10:50 LINKA: na zastávke Mlynská bašta NÁJDENÝ PREDMET: slúchadlá KONTAKT: 055/6407407...

09.05.2024

NÁLEZ

 ČAS: 06:30 LINKA: 1 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407...

07.05.2024

NÁLEZ

 ČAS: 18:00 LINKA: 25 NÁJDENÝ PREDMET: dáždnik KONTAKT: 055/6407407...

07.05.2024

NÁLEZ

 ČAS: 10:00 LINKA: 23 NÁJDENÝ PREDMET: BČK (mestská karta) na meno R. J. KONTAKT: 055/6407407...

06.05.2024

NÁLEZ

 ČAS: 14:40 LINKA: 19 NÁJDENÝ PREDMET: mobilný telefón KONTAKT: 055/6407407...

06.05.2024

NÁLEZ

 ČAS: 08:10 LINKA: 15 NÁJDENÝ PREDMET: ISIC karta KONTAKT: 055/6407407...

03.05.2024

NÁLEZ

 ČAS: 15:50 LINKA: 2 NÁJDENÝ PREDMET: rifle a peračník KONTAKT: 055/6407407...

03.05.2024

NÁLEZ

ČAS: 13:50 LINKA: 25 NÁJDENÝ PREDMET: bezdrôtové slúchadlá KONTAKT:  055/6407407...

03.05.2024

NÁLEZ

 ČAS: 13:25  LINKA: 4 / 7  NÁJDENÝ PREDMET: ISIC karta na meno D. KONTAKT: 055/6407407...