Straty a nálezy

Predmety, ktoré sa nájdu v prostriedkoch MHD sa evidujú na registratúrnom stredisku DPMK, a.s.,so sídlom na Bardejovskej 6 v Košiciach. Majitelia musia dokázať, že im skutočne patria (podať presný opis stratenej veci) a preukázať svoju totožnosť.  Nájdené veci v DPMK a.s.  zostávajú 3 mesiace, po ich uplynutí sú odovzdané na Obvodný úrad, ktorý sídli na Zádielskej ulici č. 1 v Košiciach. Osobné doklady (preukaz totožnosti, pas) preberá PZ SR.

O veciach zabudnutých v MHD sa môžete informovať na tel. č.  055/6407402


Stránkové hodiny :  pondelok - piatok    8:30 - 14:00 h 

11.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 13:30 LINKA: 16 NÁJDENÝ PREDMET: BČK KONTAKT: 055/6407407...

08.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 19:48 LINKA: 72 NÁJDENÝ PREDMET: taška KONTAKT: 055/6407407...

08.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 14:50 LINKA: 32 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407...

08.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 11:33 LINKA: 71 NÁJDENÝ PREDMET: Zmluva (Slovak Telekom, a. s.) na meno Ivan KONTAKT: 055/6407407...

08.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 09:05 LINKA: 16 NÁJDENÝ PREDMET: dámska kabelka KONTAKT: 055/6407407...

08.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 08:00 LINKA: 17 NÁJDENÝ PREDMET: bezdrôtové slúchadlá KONTAKT: 055/6407407...

07.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 18:55 LINKA: 72 NÁJDENÝ PREDMET: BČK KONTAKT: 055/6407407...

07.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 08:51 LINKA: 12 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407...

07.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 08:21 LINKA: 2 / 6 NÁJDENÝ PREDMET: kľúče KONTAKT: 055/6407407...

06.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 17:15 LINKA: 14 NÁJDENÝ PREDMET: slúchadlá KONTAKT: 055/6407407...

06.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 13:30 LINKA: 71 NÁJDENÝ PREDMET: ISIC KONTAKT: 055/6407407...

06.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 11:45 LINKA: 4 NÁJDENÝ PREDMET: peňaženka KONTAKT: 055/6407407...

05.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 15:15 LINKA: 56 NÁJDENÝ PREDMET: mikina KONTAKT: 055/6407407...

05.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 13:44 LINKA: 36 NÁJDENÝ PREDMET: občiansky preukaz KONTAKT: 055/6407407...

05.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 13:15 LINKA: 36 NÁJDENÝ PREDMET: BČK KONTAKT: 055/6407407...