Straty a nálezy

Predmety, ktoré sa nájdu v prostriedkoch MHD sa evidujú na registratúrnom stredisku DPMK, a.s.,so sídlom na Bardejovskej 6 v Košiciach. Majitelia musia dokázať, že im skutočne patria (podať presný opis stratenej veci) a preukázať svoju totožnosť.  Nájdené veci v DPMK a.s.  zostávajú 3 mesiace, po ich uplynutí sú odovzdané na Obvodný úrad, ktorý sídli na Zádielskej ulici č. 1 v Košiciach. Osobné doklady (preukaz totožnosti, pas) preberá PZ SR.

O veciach zabudnutých v MHD sa môžete informovať na tel. č.  055/6407402


Stránkové hodiny :  pondelok - piatok    8:30 - 14:00 h 

28.08.2023

NÁLEZ

 ČAS: 18:00 LINKA: 32 NÁJDENÝ PREDMET: Elektronická cigareta KONTAKT: 055/6407407...

28.08.2023

NÁLEZ

 ČAS: 14:38 LINKA: 1 NÁJDENÝ PREDMET: Mobil KONTAKT: 055/6407407...

28.08.2023

NÁLEZ

 ČAS: 14:25 LINKA: 26 NÁJDENÝ PREDMET: Mobil KONTAKT: 055/6407407...

28.08.2023

NÁLEZ

 ČAS: 13:57 LINKA: 16 NÁJDENÝ PREDMET: Mobil KONTAKT: 055/6407407...

25.08.2023

NÁLEZ

 ČAS: 17:34 LINKA: 1 / 3 NÁJDENÝ PREDMET: platobná karta KONTAKT: 055/6407407...

25.08.2023

NÁLEZ

 ČAS: 17:30 LINKA: 17 NÁJDENÝ PREDMET: BČK KONTAKT: 055/6407407...

24.08.2023

NÁLEZ

 ČAS: 09:38 LINKA: 12 NÁJDENÝ PREDMET: taška KONTAKT: 055/6407407...

23.08.2023

NÁLEZ

 ČAS: 18:00 LINKA: 9 NÁJDENÝ PREDMET: karta železníc KONTAKT: 055/6407407...

23.08.2023

NÁLEZ

 ČAS: 17:30 LINKA: 20 NÁJDENÝ PREDMET: detská topánka KONTAKT: 055/6407407...

23.08.2023

NÁLEZ

 ČAS: 13:40 LINKA: 18 NÁJDENÝ PREDMET: okuliare KONTAKT: 055/6407407...

18.08.2023

NÁLEZ

 ČAS: 16:58 LINKA: 12 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407...

17.08.2023

NÁLEZ

 ČAS: 08:40 LINKA: 72 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407...

16.08.2023

NÁLEZ

 ČAS: 18:25 LINKA: 27 NÁJDENÝ PREDMET: detská kabelka KONTAKT: 055/6407407...

16.08.2023

NÁLEZ

 ČAS: 16:27 LINKA: 17 NÁJDENÝ PREDMET: skladací dáždnik KONTAKT: 055/6407407...

16.08.2023

NÁLEZ

 ČAS: 08:20 LINKA: 12 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407...