Straty a nálezy

Predmety, ktoré sa nájdu v prostriedkoch MHD sa evidujú na registratúrnom stredisku DPMK, a.s.,so sídlom na Bardejovskej 6 v Košiciach. Majitelia musia dokázať, že im skutočne patria (podať presný opis stratenej veci) a preukázať svoju totožnosť.  Nájdené veci v DPMK a.s.  zostávajú 3 mesiace, po ich uplynutí sú odovzdané na Obvodný úrad, ktorý sídli na Zádielskej ulici č. 1 v Košiciach. Osobné doklady (preukaz totožnosti, pas) preberá PZ SR.

O veciach zabudnutých v MHD sa môžete informovať na tel. č.  055/6407402


Stránkové hodiny :  pondelok - piatok    8:30 - 14:00 h 

18.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 10:40 LINKA: 36 NÁJDENÝ PREDMET: šeky KONTAKT: 055/6407407...

18.09.2023

NÁLEZ

  ČAS: 10:00  LINKA: 17  NÁJDENÝ PREDMET: BČK  KONTAKT: 055/6407407...

18.09.2023

NÁLEZ

  DÁTUM NÁJDENIA NÁLEZU: 17.09.2023  ČAS: 08:00  LINKA: električka  NÁJDENÝ PREDMET: kľúče od auta  KONTAKT: 055/6407407...

14.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 16:40 LINKA: 3 NÁJDENÝ PREDMET: batožina KONTAKT: 055/6407407...

14.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 15:50 LINKA: 54 NÁJDENÝ PREDMET: kľúče KONTAKT: 055/6407407...

14.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 12:50 LINKA: 19 NÁJDENÝ PREDMET: dáždnik KONTAKT: 055/6407407...

13.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 11:45 LINKA: 9 NÁJDENÝ PREDMET: igelitka KONTAKT: 055/6407407...

13.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 07:10 LINKA: 19 NÁJDENÝ PREDMET: taška KONTAKT: 055/6407407...

12.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 19:54 LINKA: 4 / 7 NÁJDENÝ PREDMET: taška KONTAKT: 055/6407407...

12.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 19:03 LINKA: 20 NÁJDENÝ PREDMET: prívesok KONTAKT: 055/6407407 ...

12.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 18:52 LINKA: 15 NÁJDENÝ PREDMET: ruksak KONTAKT: 055/6407407...

12.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 17:05 LINKA: 10 NÁJDENÝ PREDMET: peňaženka + doklady KONTAKT: 055/6407407...

12.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 16:45 📍 (17:36) AKTUALIZÁCIA: nález odovzdaný majiteľovi LINKA: 2 / 6 NÁJDENÝ PREDMET: taška KONTAKT: 055/6407407...

12.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 14:04 LINKA: 10 NÁJDENÝ PREDMET: ISIC, eurobus karta KONTAKT: 055/6407407...

11.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 13:40 LINKA: 52 NÁJDENÝ PREDMET: náušnica KONTAKT: 055/6407407...