Straty a nálezy

Predmety, ktoré sa nájdu v prostriedkoch MHD sa evidujú na registratúrnom stredisku DPMK, a.s.,so sídlom na Bardejovskej 6 v Košiciach. Majitelia musia dokázať, že im skutočne patria (podať presný opis stratenej veci) a preukázať svoju totožnosť.  Nájdené veci v DPMK a.s.  zostávajú 3 mesiace, po ich uplynutí sú odovzdané na Obvodný úrad, ktorý sídli na Zádielskej ulici č. 1 v Košiciach. Osobné doklady (preukaz totožnosti, pas) preberá PZ SR.

O veciach zabudnutých v MHD sa môžete informovať na tel. č.  055/6407402


Stránkové hodiny :  pondelok - piatok    8:30 - 14:00 h 

04.10.2023

NÁLEZ

ČAS: 18:10LINKA: 16NÁJDENÝ PREDMET: peňaženkaKONTAKT: 055/6407407...

04.10.2023

NÁLEZ

ČAS: 16:00LINKA: 52NÁJDENÝ PREDMET: notebookKONTAKT: 055/6407407...

04.10.2023

NÁLEZ

 ČAS: 07:11 LINKA: 16 NÁJDENÝ PREDMET: peňaženka, preukaz TU KE (M.K.) KONTAKT: 055/6407407...

03.10.2023

NÁLEZ

 ČAS: 17:50 LINKA: 52 NÁJDENÝ PREDMET: karta poistenca KONTAKT: 055/6407407...

03.10.2023

NÁLEZ

 ČAS: 15:20 LINKA: 54 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407...

03.10.2023

NÁLEZ

 ČAS: 14:15 LINKA: 36 NÁJDENÝ PREDMET: sveter KONTAKT: 055/6407407...

03.10.2023

NÁLEZ

ČAS: 13:40LINKA: 72NÁJDENÝ PREDMET: bundaKONTAKT: 055/6407407...

28.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 14:00 LINKA: 15 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407...

26.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 14:39 LINKA: 20 NÁJDENÝ PREDMET: vak KONTAKT: 055/6407407...

26.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 14:35 LINKA: 20 NÁJDENÝ PREDMET: kľúče KONTAKT: 055/6407407...

26.09.2023

NÁLEZ

 ČAS: 14:30 LINKA: 19 NÁJDENÝ PREDMET: kľúče KONTAKT: 055/6407407...

26.09.2023

NÁLEZ

📍 (14:42) AKTUALIZÁCIA: nález odovzdaný majiteľoviČAS: 11:55LINKA: 12NÁJDENÝ PREDMET: vakKONTAKT: 055/6407407...

25.09.2023

NÁLEZ

ČAS: 14:00 (14:52) AKTUALIZÁCIA: nález odovzdaný majiteľoviČAS: 14:00LINKA: 12NÁJDENÝ PREDMET: mobilný telefónKONTAKT: 055/6407407...

25.09.2023

NÁLEZ

ČAS: 09:00LINKA: 17NÁJDENÝ PREDMET: mobilný telefónKONTAKT: 055/6407407...

22.09.2023

NÁLEZ

ČAS: 09:33LINKA: 35,31NÁJDENÝ PREDMET: detská taška Macko PuKONTAKT: 055/6407407...