Straty a nálezy

Predmety, ktoré sa nájdu v prostriedkoch MHD sa evidujú na registratúrnom stredisku DPMK, a.s.,so sídlom na Bardejovskej 6 v Košiciach. Majitelia musia dokázať, že im skutočne patria (podať presný opis stratenej veci) a preukázať svoju totožnosť.  Nájdené veci v DPMK a.s.  zostávajú 3 mesiace, po ich uplynutí sú odovzdané na Okresný úrad, ktorý sídli na Komenského ulici č. 52 v Košiciach. Osobné doklady (preukaz totožnosti, pas) preberá PZ SR.

O veciach zabudnutých v MHD sa môžete informovať na tel. č.  055/6407402


Stránkové hodiny :  pondelok - piatok    8:30 - 14:00 h 

14.06.2024

NÁLEZ

ČAS: 12:00 LINKA: 1 alebo 3 NÁJDENÝ PREDMET: palica KONTAKT: 055/6407407...

13.06.2024

NÁLEZ

ČAS: 14:20 LINKA: 72 NÁJDENÝ PREDMET: taška KONTAKT: 055/6407407...

13.06.2024

NÁLEZ

 ČAS: 10:00 LINKA: 19 NÁJDENÝ PREDMET: dáždnik KONTAKT: 055/6407407...

11.06.2024

NÁLEZ

 ČAS: 18:35 LINKA: 36 NÁJDENÝ PREDMET: mobilný telefón + platobná karta KONTAKT: 055/6407407...

10.06.2024

NÁLEZ

 ČAS: 12:58 📍 (13:30) AKTUALIZÁCIA: nález odovzdaný majiteľovi  LINKA: 72 NÁJDENÝ PREDMET: mobilný telefón KONTAKT: 055/6407407...

10.06.2024

NÁLEZ

 ČAS: 12:30 LINKA: 20 NÁJDENÝ PREDMET: peňaženka a karty (O. G.) KONTAKT: 055/6407407...

10.06.2024

NÁLEZ

 ČAS: 11:05 LINKA: 17 NÁJDENÝ PREDMET: mobilný telefón KONTAKT: 055/6407407...

10.06.2024

NÁLEZ

 ČAS: 11:00 LINKA: 72 NÁJDENÝ PREDMET: BČK (K. B.) KONTAKT: 055/6407407...

10.06.2024

NÁLEZ

 ČAS: 08:10 LINKA: 1 NÁJDENÝ PREDMET: taška a dáždnik KONTAKT: 055/6407407...

10.06.2024

NÁLEZ

 ČAS: 08:10 LINKA: 10 NÁJDENÝ PREDMET: dáždnik KONTAKT: 055/6407407...

10.06.2024

NÁLEZ

 ČAS: 07:07 LINKA: RA6 NÁJDENÝ PREDMET: dáždnik KONTAKT: 055/6407407 ...

07.06.2024

NÁLEZ

 ČAS: 16:40 📍 AKTUALIZÁCIA: nález odovzdaný majiteľovi  LINKA: 19 NÁJDENÝ PREDMET: peňaženka KONTAKT: 055/6407407...

07.06.2024

NÁLEZ

 ČAS: 14:00 NÁJDENÝ PREDMET: dáždnik KONTAKT: 055/6407407 ...

07.06.2024

NÁLEZ

ČAS: 12:45 LINKA: zastávka Radnica starého mesta NÁJDENÝ PREDMET: ISIC karta KONTAKT: 055/6407407...

07.06.2024

NÁLEZ

ČAS: 12:30 LINKA: 36 NÁJDENÝ PREDMET: dáždnik KONTAKT: 055/6407407...