DPMK vyhlásil novú súťaž na trolejbusy

Obsah

KOŠICE. Košický dopravný podnik má záujem o obnovu vozového parku trolejbusov. V pondelok (12.1.2015) vyhlásil nové verejné obstarávanie na ich nákup. DPMK žiada o nenávratný finančný príspevok vo výške 1,68 milióna eur (bez DPH). Nákup bude financovaný kombinovane, zo štrukturálnych fondov z Operačného programu Životné prostredie a z vlastných zdrojov. Predmetom zákazky bude dodávka 3 ks nových dvojčlánkových kĺbových nízkopodlažných trolejbusov. Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom sa končí 23.februára 2015 o 10:00 hodine.

 

Nová súťaž na nákup trolejbusov je v poradí druhá, keďže vlani pri prvom pokuse ministerstvo životného prostredia vyradilo DPMK pre nesplnenie kritérií. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo vo Vestníku verejného obstarávania zverejnené 02.09.2014. DPMK ho zrušil, keďže sa prihlásil len jeden uchádzač. 

 

 

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785