Autobusová linka 14 bude od 17.12.2016 premávať podľa pôvodných cestovných poriadkov

Obsah

KOŠICE: Výrub stromov v ochrannom pásme štátnej cesty II/547 v úseku Košice – Jahodná Mestské lesy Košice, a.s. skončili. 

Autobusová  linka č. 14 bude preto od soboty,  17.12.2016 premávať podľa pôvodných cestovných poriadkov bez obmedzení.

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785