Mimoriadna oprava Letnej ulice spôsobí zmeny v MHD

Obsah

KOŠICE: Z dôvodu opravy cestnej komunikácie a zjednosmernenia Letnej ulice (medzi ulicami Pajorova a Zimná) dôjde od stredy (20.7.2016) od 8:00 hod. k týmto zmenám MHD:

 

Linky číslo 19 a 22 budú v smere na Amfiteáter premávať po obchádzkovej trase medzi zastávkami Zimná a Amfiteáter cez ulice B. Němcovej a Watsonovu. 

Obchádzková trasa :  Zimná - Technická univerzita (zastávka na ulici B. Nemcovej) - Botanická záhrada ( zastávka na ulici Watsonovej) - Amfiteáter a ďalej pokračujú vo svojich pôvodných trasách.

V opačnom smere ( v smere na Námestie Maratóna Mieru) premávajú bez zmeny trasy, dochádza však k zmene umiestnenia zastávky Technická univerzita, ktorá bude dočasne premiestnená pred križovatku ulíc Letná - Pajorova.

 

Linka č. 12 v smere k Novej nemocnici  bude premávať po obchádzkovej trase medzi zastávkami Botanická záhrada a Amfiteáter cez ulice Zimná a ČSA.

Obchádzková trasa : Botanická záhrada - Technická univerzita (zastávka na ulici Boženy Nemcovej) - Zimná (zastávka linky 19 a 22) - Amfiteáter.

V smere na Sídlisko Podhradová premáva bez zmeny trasy, dochádza však k zmene umiestnenia zastávky Technická Univerzita, ktorá bude dočasne premiestnená pred križovatku ulíc Letná - Pajorova.

 

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785