Obmedzenie premávky autobusovej linky 14

Obsah

KOŠICE: Od pondelka 7. 11. 2016 do 16. 12. 2016 bude úplne uzavretá štátna cesta  II/547 v úseku od Baránka po hranicu okresu Košice – okolie. Uzávera bude platiť od pondelka do soboty (vrátane sobôt) v čase 8 –15 hod. Dôvodom je výrub drevín pri ceste a okolo komunikácií v smere na Jahodnú.

Práce budú prebiehať v dvoch etapách a obmedzia premávku autobusovej linku 14 nasledovne:

1. etapa – 7. až 12. november 2016

Práce budú realizované v úseku od Baránka po Alpinku. Spoje linky 14 v čase 8 – 15 hod premávajúce na Alpinku a na Jahodnú budú premávať len po zastávku Čermeľ. Zastávky na Alpinke a na Jahodnej nebudú v tomto čase obsluhované.

2. etapa – 14. november až 16. december 2016

Práce budú realizované v úseku od Alpinky po hranicu okresu Košice – okolie.. Spoje linky 14 v čase 8 – 15 hod premávajúce na Jahodnú budú premávať len po zastávku Alpinka. Zastávky na Jahodnej nebudú v tomto čase obsluhované.

Počas nedieľ je premávka bez zmeny.

Upozorňujeme, že pre linku 14 sa vydávajú dočasné cestovné poriadky. Zároveň upozorňujeme, že spoj linky 14 o 6:59 hod zo zastávky Havlíčkova na Alpinku, resp. Horný Bankov bude mať zmenenú trasu - bude mimoriadne premávať cez Alpinku na Jahodnú a späť.

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke DPMK, v položke Cestovné poriadky.

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785