Zmena cestovného poriadku linky 14 naďalej pokračuje

Obsah

KOŠICE: Dopravný podnik upozorňuje cestujúcu verejnosť, že od pondelka 7. novembra 2016 do odvolania, DENNE OKREM NEDIEĽ dochádza pre uzávierku štátnej cesty  II/547  v úseku Alpinka - Jahodná k zmene cestovného poriadku linky 14:

Spoj premávajúci z Havlíčkovej o 6:59 hod mimoriadne premáva až na Jahodnú

(nezachádza na Bankov). Späť z Jahodnej premáva o 7:22 hod.

Spoje premávajúce z Havlíčkovej o 8:29, 12:29 premávajú len po Alpinku.

Spoje z Jahodnej o 8:52 a 12:52 sú dočasne zrušené.

V nedeľu premáva linka 14 v pôvodnom režime.

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785