Zmena premávky linky 14 – druhá etapa obmedzení

Obsah

Zmena premávky linky 14 – druhá etapa obmedzení

KOŠICE: DPMK upozorňuje cestujúcu verejnosť, že od soboty 19. novembra 2016 predbežne do piatku 16. decembra 2016, DENNE OKREM NEDIEĽ dochádza pre uzávierku štátnej cesty II/547 v úseku Alpinka - Jahodná k zmene cestovného poriadku linky 14:

Spoj premávajúci z Havlíčkovej o 6:59 hod mimoriadne premáva až na Jahodnú

(nezachádza na Bankov). Späť z Jahodnej premáva o 7:22 hod.

Spoje premávajúce z Havlíčkovej o 8:29, 12:29 premávajú len po Alpinku.

Spoje z Jahodnej o 8:52 a 12:52 sú dočasne zrušené.

V nedeľu premáva linka 14 v pôvodnom režime. Cestovné poriadky sú zverejnené na zastávkach a na webovej stránke dopravcu.

 

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785