DPMK chýbajú vodiči autobusov

Obsah

KOŠICE: Slovenskí autobusoví dopravcovia bojujú s nedostatkom kvalifikovaných profesionálnych vodičov. Podľa združenia ČESMAD Slovakia chýba v cestnej doprave  viac ako 1200 vodičov nákladných automobilov a autobusov. Problémy s vodičmi sa nevyhli ani našej spoločnosti.

Vodičov s oprávnením na vedenie autobusu  postupne ubúda. Staršia generácia odchádza do dôchodku a pre mladých ľudí toto povolanie nie je atraktívne.  Dôvodov je viac, prvotným problémom je však už vzdelanie . Na Slovensku totiž v súčasnosti nie je škola, ktorá by vychovávala profesionálnych vodičov. Učilištia  pri závodoch autobusovej dopravy zanikli a dnešné Stredné odborné školy  automobilové v Košiciach, Bratislave, Trnave,  Banskej Bystrici, Handlovej či Senici sa zameriavajú predovšetkým na vzdelávanie  mechanikov a autotronikov  pre automobilky, ktoré na Slovensku pôsobia.

Okrem náročných pracovných podmienok záujemcov o profesiu vodiča autobusu odrádza aj vysoká cena získania vodičského oprávnenia. Rozšírenie vodičského preukazu na možnosť šoférovať autobus, prípadne vydanie nového preukazu stoja stovky eur. Vodič okrem toho musí byť zdravotne spôsobilý, musí absolvovať psychologické testy a byť držiteľom karty vodiča. Uchádzači o oprávnenie viesť autobus musia mať minimálne 24 rokov.

Problémy s nedostatkom vodičov autobusov zaznamenávajú dopravcovia už dlhší čas a podľa dlhodobých prognóz sa budú zvyšovať. Dopravné podniky preto pri ich nábore prichádzajú aj s mnohými  motivačnými faktormi – náborovým alebo stabilizačným príspevkom (DP Bratislava, DP Žilina),  príspevkom na cestovné, stravu či ubytovanie.

S podobnou iniciatívou prichádza aj naša spoločnosť – ak záujemca absolvuje kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny C na skupinu D a podpíše pracovnú zmluvu s DPMK, kurz mu uhrádzame. S nástupom do zamestnania získa vodič benefity, ktoré svojim zamestnancom DPMK poskytuje – napr. aj príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.  Napriek tomu sa nám nedarí stavy vodičov napĺňať a ich nedostatok sa začína prejavovať už aj pri každodennej výprave MHD.

Dočasným riešením tejto nepriaznivej situácie je preškolenie časti vodičov električiek. Keďže počas prebiehajúcej rekonštrukcie električkových tratí  sa počet vypravených električiek obmedzil, niektorí z vodičov električiek absolvovali kurz a rozšírili rady vodičov autobusov. Z dlhodobého hľadiska to však  nedostatok vodičov nevyrieši. 

 

Nábor vodičov autobusov v DPMK priebežne pokračuje, prípadní záujemcovia môžu žiadosti so životopisom  zasielať e-mailom alebo poštou na adresu našej spoločnosti.
DPMK, a.s., Bardejovská 6, 043 29 Košice, tel. kontakt 055/6407120

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785