Košice na ceste k čistej mobilite

Obsah

KOŠICE: Východoslovenská metropola Košice sa vďaka najväčšiemu počtu elektrobusov zaradených do výpravy MHD prepracovala medzi najväčších európskych lídrov v presadzovaní čistej elektromobility vo verejnej doprave.

Najväčšia flotila elektrobusov nielen na Slovensku, ale aj v Čechách a taktiež jedna z najväčších v Európe neušla pozornosti spravodajského portálu autobusovej dopravy BussPress. O ceste Košíc k čistej mobilite si prečítajte tu:

http://www.buspress.eu/kosice-na-ceste-k-ciste-mobilite/

 

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785