Modernizácia električkových tratí pokračuje na ďalších úsekoch, trasy a cestovné poriadky liniek MHD sa zmenia

Obsah

KOŠICE: V súvislosti s ďalšou etapou rekonštrukčných prác na modernizácii električkových tratí dochádza s platnosťou od stredy 19. apríla 2017 k zmenám v trasovaní a cestovných poriadkoch liniek mestskej hromadnej dopravy.

Okrem už vylúčených úsekov (Zimná – TUKE – Botanická záhrada, Ryba – VSS – Barca a Autocamping – VSS – Nad jazerom) nepremávajú od tohto termínu električky na Ulici Československej armády a na Komenského ulici.

 

Upravené trasy električkových liniek:

Električková linka 2

Námestie Maratónu mieru – Hlavná pošta – Námestie osloboditeľov – Staničné námestie

Električková linka 3

Staničné námestie – Námestie osloboditeľov – Stará nemocnica – Ryba

Električková linka 6

Amfiteáter – Terasa – SOŠ automobilová – Námestie osloboditeľov – Staničné námestie

Električková linka 7

Námestie Maratónu mieru – Hlavná pošta – Námestie osloboditeľov – Stará nemocnica – Ryba

Električková linka 9

Amfiteáter – Terasa – Železníky, križovatka – Autocamping

Trasy električkových liniek 5, R1, R2, R5, R6 a R7 sa nemenia. Linky 4, R3, R4 a R8  sú zrušené, resp. nahradené inými linkami.

 

Náhradná autobusová doprava je na uliciach ČSA a Komenského zabezpečená:

Autobusová linka X2 nahradzuje električky v okružnej trase:

Amfiteáter - Zimná (pred OD Tip Top)- Radnica Starého mesta (Bačíkova ul.) - Námestie Maratónu mieru - Mlynská bašta - Poliklinika Sever (pred budovou polikliniky) - Krajský úrad (na začiatku Tomášikovej ul.)- Poliklinika Sever (na Tolstého ul.) - Národné námestie - Námestie Maratónu mieru - Zimná (pred OC Tip Top) - Amfiteáter.

Linky 19 a 22  nepremávajú po Letnej ulici, ale obojsmerne po Ulici Čsl. armády, kde zastavujú v mimoriadnej zastávke Zimná pred OD Tip Top. Nezastavujú v zastávkach Technická univerzita a Poliklinika Sever.

Zároveň je obojsmerne predĺžená trasa autobusovej linky 14:

(Jahodná/Alpinka - ) Horný Bankov - Čermeľ - Havlíčkova - Krajský úrad - Botanická záhrada - Obchodná akadémia - Amfiteáter - Zimná (pred OD Tip Top) - Radnica Starého mesta - Námestie Maratónu mieru - Mlynská bašta - Národné námestie - Tomášikova - Mier - Vodárenská – Anička - Žel. zastávka Ťahanovce.

Trasy iných autobusových liniek dotknutých výlukou električiek 12, 24, 52, 54, x4, x7, x9 a XR2 sa nemenia.

V tejto súvislosti dochádza k zmenám cestovných poriadkov všetkých električkových liniek a liniek autobusov 14, 19, 22, x2 a x7.

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785