Obmedzenie prejazdu linky x2

Obsah

KOŠICE. Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že od štvrtka (21.09.2017) do piatka (22.09.2017) dôjde k obmedzeniu prejazdu linky x2 pre stavebnú činnosti na Komenského ulici, ktorá súvisí s projektom Modernizácie električkových tratí. Z tohto dôvodu linka x2 nebude dočasne premávať. Cestujúcim odporúčame využiť autobusové linky premávajúce po Národnej triede (14, 16, 22, 25, 27, 29, 36, 71, 72) alebo linky premávajúce po ulici Boženy Němcovej (7, 12, 19).

 

 

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785