Platnosť mestskej karty si bezplatne predĺžite na predajných miestach DPMK

Obsah

KOŠICE: Pripomíname cestujúcim, aby si nezabudli skontrolovať platnosť mestskej karty, ktorú využívajú na cestovanie v MHD. Keďže DPMK v spolupráci s mestom Košice začal nové Mestské karty vydávať 1.januára 2013, o niekoľko týždňov sa skončí 5-ročná doba platnosti tisíckam cestujúcich.

Platnosť karty si cestujúca verejnosť  môže bezplatne predĺžiť v Zákazníckych centrách DPMK na Bardejovskej 6 alebo Rooseveltovej 3 v Košiciach. Keďže karty vykazujú nízku mieru opotrebenia a nedošlo k narušeniu bezpečnosti dát, platnosť sa predlžuje  o ďalšie dva roky.

Mestská karta je bezkontaktnou čipovou kartou druhej generácie, ktorá má oproti starej BČK väčšiu pamäťovú kapacitu a vyšší bezpečnostný štandard. Okrem dopravného modulu Mestská karta ponúka aj zľavy na vybrané tovary a služby niektorých mestských podnikov, aj komerčných partnerov.

 

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785