Počas dopravných obmedzení na Tr. SNP odporúčame cestujúcim využívať aj alternatívne trasy

Obsah

KOŠICE: V súvislosti so zmenami, ktoré so sebou prináša modernizácia električkových tratí, pribúdajú hlasy cestujúcich, ktorí nie sú spokojní s náhradnou dopravou. Najviac z nich sa týka zrušenia priameho dopravného spojenia z oblasti Komenského ulice na sídlisko Terasa.

Dnes sa cestujúci po Magistrát mesta Košice (MMK) dopravia električkou, pokračujú náhradnou autobusovou linkou x6 na Námestie Maratónu mieru a odtiaľ linkou x2, ktorá jazdí po okruhu Námestie Maratónu mieru – Krajský úrad.  Toto dopravné spojenie je výsledkom monitorovaní DPMK, podľa ktorých veľká časť cestujúcich končí svoju cestu na Námestí Maratónu Mieru a len niektorí pokračujú na linke x2 na ďalšie zastávky. Keďže vychádzame z dopravných  potrieb cestujúcich, na linku x6 sme nasadili veľkokapacitné autobusy, ktoré sú na úseku Trieda SNP – Námestie MM potrebné,  a na linku x2 malý autobus. Okrem nižšieho počtu cestujúcich na linke x2 je ďalším z dôvodov nasadenia „krátkeho“ autobusu skutočnosť,  že kĺbový veľkokapacitný autobus neprejde okolo staveniska na Komenského ulici, ani úzkymi odbočkami cez ulice Tomášikovu a Obrancov mieru.

Dočasné prerušenie priameho dopravného spojenia neznamená automaticky jeho zánik, resp. značnú komplikáciu.  Navyše, priame spojenie neznamená vždy lepšiu dopravu. V Košiciach síce uspokojujeme požiadavky cestujúcich na rôzne priame spojenia, ale za cenu dlhého intervalu medzi jednotlivými odchodmi linky. Čím menej vozidiel totiž na linke jazdí, tým sú väčšie intervaly jednotlivých spojov.

Väčšina miest na svete sa vybrala opačným smerom – MHD má menej liniek s hustým intervalom. Ak cestujúci ten „svoj“ spoj zmešká, môže sa spoľahnúť, že o 5 minút mu pôjde iný, ktorý ho privezie do niektorého z prestupných uzlov. Po skoordinovaní s odchodmi električiek,  alebo ďalších autobusov, sa odtiaľ po prestupe dostane niektorou z ďalších liniek  na miesto určenia rýchlejšie, ako priamym spojom. 

Cestujúcim preto odporúčame  – aj za pomoci vyhľadávača na internetovej stránke DPMK, alebo partnerských stránok či aplikácií (imhd, UBIAN) nájsť si alternatívne, doteraz menej využívané trasy.

Napr. pri ceste z oblasti Komenského ulice smerom do USS Košice,  odporúčame využiť linky číslo 71, 72, 16, 25 s prestupom na linku R1 (pri OD Dargov) alebo linku 55 s prestupom na linku RA4  (na sídl. KVP).

Ak cestujúci potrebuje pomoc, môže využiť aj elektronický formulár na internetovej stránke DPMK  - http://www.dpmk.sk/kontakty/napiste-nam. Na všetky otázky  radi odpovieme.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785