Rýchlosť odstránenia porúch na verejnom osvetlení zvyšuje presná lokalizácia miesta, kde sa problém vyskytol.

Obsah

KOŠICE: Od 1.augusta 2017 až do skončenia verejnej obchodnej súťaže na koncesionára a správcu verejného osvetlenia zabezpečuje pre mesto Košice správu a údržbu verejného osvetlenia DPMK.

Obyvatelia mesta Košice môžu od začiatku augusta nahlasovať poruchy na verejnom osvetlení  24 hodín denne na telefónnom čísle    + 421 55 640 7345 alebo písomne na e-mailovej adrese: verejneosvetlenie@dpmk.sk

Včasnému odstráneniu poruchy pomáha presná lokalizácia  miesta, kde sa problém vyskytol. Ak nám nahlasovateľ poskytne iba všeobecné informácie, čas odstránenia poruchy sa predlžuje.

Košičanov, ktorí budú poruchu verejného osvetlenia nahlasovať,  by sme preto chceli požiadať o presný popis poruchy, jej lokalizáciu a kontaktné údaje (telefónne číslo, mailovú adresu) na ktorých by sme nahlasovateľa mohli v prípade akýchkoľvek nejasností zastihnúť.

Údaje, ktoré odstraňovanie porúch urýchlia, sú špecifikované vo formulári „Nahlasovanie porúch na verejnom osvetlení“, ktorý nájdete na našej internetovej stránke www.dpmk.sk v sekcii Kontakty - Napíšte nám. Po jeho vyplnení je podnet automaticky zaradený do zoznamu  opráv verejného osvetlenia. Tieto informácie na rýchle odstránenie poruchy potrebujeme aj v prípade, ak sa nahlasovateľ rozhodne oznámiť problém telefonicky na dispečing. 

Keďže v minulých dňoch sme zaznamenali úmyselné poškodenie rozvodov verejného osvetlenia, chceme Košičanov požiadať o nahlásenie akéhokoľvek neštandardného správania osôb alebo ich činnosti, ktorú v súvislosti s verejným osvetlením spozorujú.  Oznámiť ich môžu buď na dispečing DPMK alebo priamo na Policajný zbor SR. 

Obyvateľov mesta chceme ubezpečiť, že každému podnetu venujeme náležitú pozornosť a zároveň ich požiadať o zhovievavosť . Predchádzajúci správca verejného osvetlenia ho DPMK odovzdal v zlom stave, a preto  môže v niektorých prípadoch odstránenie nahlásených porúch trvať o niečo dlhšie, ako tomu bolo v minulosti. Za prípadné problémy sa ospravedlňujeme.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785