Z Hlavnej na Štúrovu neodbočíte. Toto opatrenie má znížiť meškanie MHD a zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných MHD.

Obsah

KOŠICE: V záujme zrýchlenia MHD, znižovania meškania a zvyšovania kvality služieb poskytovaných DPMK dochádza v týchto dňoch v centre Košíc k zmene  dopravného značenia. Vodiči, ktorí budú mať svoje vozidlá zaparkované pred OD Dargov, (resp. hotelom Double Tree by Hilton), nebudú môcť z parkoviska odbočiť priamo na Štúrovu ulicu.

   Po spustení novej organizácie dopravy na Námestí osloboditeľov (protipruh) sme predpokladali, že vodiči osobných vozidiel budú využívať na prejazd najmä tento protipruh. Nestalo sa tak a DPMK zaznamenal  výrazný nárast meškaní vozidiel MHD medzi zastávkami "Námestie osloboditeľov" a "Krajský súd". Pred spustením protipruhu bola jazdná doba medzi týmito dvoma zastávkami v priemere 3 minúty, v súčasnosti trvá v priemere 5 minút a v exponovaných časoch, najmä poobedňajšej dopravnej špičky, zaznamenávame jazdnú dobu 7 - 10 minút.

     Aby sme zabránili takýmto dlhým prejazdom, požiadali sme správcu komunikácie o zmenu dopravného značenia. Na základe našej žiadosti bolo umiestnené vodorovné aj zvislé dopravné značenie na Štúrovu ulicu tak, aby nebolo povolené odbočenie z parkoviska na Hlavnej na Štúrovu ulicu. Vodiči, ktorí svoje vozidlá parkujú na parkovisku pred OD Dargov, resp. hotelom Double Tree by Hilton, sa môžu na Štúrovu ulicu dostať cez Rooseweltovu, alebo Pribinovu ulicu.

     Veríme, že táto úprava zrýchli MHD, zníži meškania a prinesie vyššiu kvalitu poskytovaných služieb. Situáciu budeme naďalej monitorovať a ak sa časy prejazdov neskrátia,   sme pripravení požiadať správcu komunikácie aj o ďalšie opatrenia.

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785