Zavedenie mimoriadneho predprázdninového režimu MHD spôsobil nedostatok vodičov. Situáciu riešime.

Obsah

KOŠICE: Dňa 31.5.2017 vyšiel v denníku Korzár článok s názvom „ Škrtanie DPMK je drastické: Z pätnástich liniek šestina spojov!“, ktorého autorom je Peter Jabrik. Keďže informácie v článku neboli pravdivé,  chceme ich uviesť na pravú mieru.

 „Spoj“ je v odbore dopravy definovaný ako pravidelne sa opakujúca jazda vozidla alebo vlaku v určitej trase a v určitom čase, uvedenom v cestovnom poriadku. Doprava na linke je vykonávaná spravidla obojsmerne, pričom na linkách existujú aj posilové, predĺžené a skrátené spoje. Ak teda autor článku prepočítava spoje, nech to vykoná korektne.

V bežný školský deň vykoná DPMK na denných autobusových linkách 3 372 spojov. V mesiaci jún 2017 bude v rámci predprázdninového režimu vykonaných o 290 spojov denne menej, čo je menej o 8,6 %.

Mesačne vykoná DPMK na denných autobusových linkách 89 896 spojov. V mesiaci jún 2017 bude v rámci predprázdninového režimu mesačne vykonaných o 6 380 spojov denne menej, čo je menej o 6,9 % (prepočet je na 22 pracovných a 8 voľných dní v bežnom mesiaci).

Autor článku si vybral len určitú skupinu liniek, na nej upravený počet spojov a dostal  sa k číslu, ktoré nazýva "drastickým“. Toto  číslo však rozhodne  nedokumentuje  skutočnú  výpravu  denných  spojov MHD .

Autor článku spochybňuje aj to, že tento mimoriadny predprázdninový režim MHD spôsobil nedostatok vodičov autobusov.

Za posledné obdobie ukončilo v DPMK pracovný pomer 16% vodičov z celkového počtu ( prirodzený úbytok, odchod za inou prácou ). Zatiaľ čo v predchádzajúcich rokoch sa odchádzajúcich vodičov darilo nahradiť, tentoraz je situácia iná. Na trhu práce totiž nie sú takmer žiadni vodiči autobusov – záujem o túto prácu prejaví priemerne jeden človek mesačne. 

K 1.6.2017 zamestnáva  DPMK 404 vodičov autobusu. Podľa Organizačnej štruktúry DPMK je pre plynulý chod MHD potrebných 426 vodičov, našej spoločnosti teda chýba 22 vodičov. Ďalšou vecou, ktorá nie je na prvý pohľad zrejmá, sú vodiči, ktorí sú dlhodobo práceneschopní – v stave vodičov (404) síce evidovaní sú, ale reálne nejazdia. Takýchto vodičov má DPMK momentálne 12. Ak ich prirátame k 22 chýbajúcim vodičom,  reálne sa podstav zvýši na číslo 34. K tomu je ešte nutné prirátať vodičov, ktorí sú krátkodobo práceneschopní, alebo ošetrujú člena rodiny – v máji to bolo 40 vodičov autobusov. Podstav 74 vodičov je dostatočným dôvodom na to, aby sa redukoval počet spojov a  nie je potrebné hľadať žiadne iné príčiny.

     Verejná doprava je dynamický proces, situácia vo výprave MHD sa mení denne. Od júna bude za volantom autobusov týždenne chýbať ďalších 25 – 30 vodičov, ktorí podľa zákona musia absolvovať kurz pravidelného výcviku.   Ide o aktualizáciu úrovne vedomosti a praktickej zručnosti potrebnej na výkon povolania vodiča s dôrazom na bezpečnosť cestnej premávky, ktorá sa musí robiť podľa zákona pravidelne každých 5 rokov/Kvalifikačná karta vodiča. Kurzy trvajú týždeň. V roku 2015 sa kurz pravidelného  výcviku nerobil, začal sa vykonávať až od 9/2016. Je nutné pripomenúť aj blížiace sa obdobie letných dovoleniek, počas ktorého chce takmer každý zo 404 vodičov  čerpať 2 týždne dovolenky.

Mimochodom, rovnaký dôvod – nedostatok vodičov  osobnej dopravy  – zredukoval počet spojov aj v roku 2008, takže nejde o nové, netradičné riešenie, iba východisko z tejto situácie.

     Zavedenie osobitného predprázdninového režimu MHD považujeme za veľmi korektný krok voči cestujúcej verejnosti. DPMK nie je schopný vypraviť určený počet spojov, ale namiesto toho, aby pri výpadkoch spojov hľadal výhovorky, pristúpil k ich redukcii a zverejnil dôvod, prečo tak musel urobiť. Počet spojov, ktoré budú vypravené v obmedzenom režime DPMK garantuje.

     DPMK naďalej pokračuje v aktivitách, ktoré majú nedostatok vodičov MHD zmierniť. Pripájame sa k iniciatíve Združenia dopravcov Slovenska, ktoré sa snaží o zmenu legislatívy ohľadne minimálneho veku vodiča autobusu (podľa európskeho práva ním môže byť každý po dosiahnutí 21 roku, slovenská legislatíva určuje minimálny vek 24 rokov).  Naša spoločnosť  uvažuje aj o rozšírení pôsobnosti svojho strediska autoškoly.  Našou snahou je umožniť záujemcom o profesiu vodiča osobnej dopravy, aby si  po absolvovaní kurzu autoškoly  mohli rozšíriť vodičské oprávnenie skupiny B na skupinu D.

 

Nábor vodičov autobusov  v DPMK priebežne pokračuje.

     Záujemcom o prácu vodiča MHD aktuálne ponúkame rozšírenie vodičského oprávnenia skupiny C na skupinu D vo vlastnom stredisku autoškoly. Ak s DPMK podpíše pracovnú zmluvu, kurz mu uhrádzame. S nástupom do zamestnania získa nový vodič všetky benefity zamestnanca DPMK, navyše bude môcť čerpať finančnú zálohu na mzdu (tento spôsob nie je v našej spoločnosti štandardom).

 Uchádzač na pozíciu vodiča musí byť zdravotne spôsobilý, okrem vodičského oprávnenia skupiny D musí absolvovať aj psychologické testy a získať kvalifikačnú kartu vodiča pre osobnú dopravu.

     Keďže profesionálnych vodičov nie je na trhu práce dostatok, alternatívou trvalého pracovného pomeru v DPMK je aj dohoda o vykonaní práce. Ak by záujemcom o túto formu spolupráce chýbala časť z potrebných dokladov – napr. kvalifikačná karta vodiča či potvrdenie o psychologickej spôsobilosti – naša spoločnosť mu získanie dokladov uhradí v plnej výške. Podmienkou je, že v DPMK odpracuje 5 rokov.

    Okrem záujemcov o prácu vodiča chce DPMK motivovať aj vlastných zamestnancov, ktorí budúcich kolegov do radov vodičov MHD získajú. Odmenou bude jednorazová odmena vo výške 100 eur pri podpise zmluvy nového vodiča a po roku jeho pôsobenia v DPMK ďalších 50 eur. 

 

Rozšírte rady vodičov košickej MHD

Záujemcovia môžu žiadosti so životopisom  zasielať e-mailom alebo poštou na adresu našej  spoločnosti: DPMK, a.s., Bardejovská 6, 043 29 Košice, tel. kontakt 055/6407120, e-mail: ludskezdroje@dpmk.sk

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785