Zmeny v električkovej doprave

Obsah

KOŠICE: DPMK upozorňuje cestujúcu verejnosť, že počas piatka, 1.septembra 2017 dôjde k zmenám v električkovej doprave.  Dôvodom sú technologické práce na električkovej trati.

 

  • Električková linka 6 bude premávať po skrátenej trase:

Staničné námestie – Námestie osloboditeľov – SOŠ automobilová - Spoločenský pavilón – Vozovňa DPMK.

 

  • Električková linka 9 a autobusová linka x9  NEBUDÚ PREMÁVAŤ. Nahradí ich  autobusová linka x6.

 

  • Električková linka R2 bude po celej trase (sídl. Nad jazerom – Vstupný areál  USS Košice) nahradená autobusmi

 

  • Električková linka R7 bude premávať po skrátenej trase, ako linka R6.

Vstupný areál USS – OC Optima – Spoločenský pavilón – Vozovňa DPMK.

 

  • Autobusová linka x6 bude premávať po predĺženej trase:

Nad jazerom, Važecká – VSS, križovatka - Spoločenský pavilón - Amfiteáter - Námestie Maratónu mieru.

   

Zastavovanie na zastávkach linky x6:

Smer Nad jazerom:

 

Nám. Maratónu mieru až Magistrát          - ako bežná linka x6

Bernolákova                                              - náhradná autobusová zastávka

Spoločenský pavilón                                 - autobusová zastávka linky 10

Alejová, gymnázium                                 - autobusová zastávka linky 34

Železníky, križovatka                                - na ceste na úrovni električkovej zastávky

Daňový úrad                                             - električková zastávka

Autocamping                                            - na začiatku Rastislavovej, bežná konečná linky 

                                                                    x9

VSS, križovatka                                        - autobusová zastávka linky 54

Levočská až Važecká                                - autobusové zastávky linky x9

 

Smer Námestie Maratónu mieru

Važecká až Levočská                                - autobusové zastávky linky x9

VSS, križovatka                                        - nová autobusová zastávka za križovatkou, smer 

                                                                    centrum

Autocamping                                            - autobusová zastávka linky x9

Daňový úrad                                             - električková zastávka

Železníky, križovatka                                - na ceste na úrovni električkovej zastávky

Alejová, gymnázium                                 - autobusová zastávka linky 34

Spoločenský pavilón, Bernolákova           - náhradné autobusové zastávky

Magistrát až Námestie Maratónu mieru    - ako bežná linka x6

 

 

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785