Bardejovská ulica sa počas rekonštrukcie kruhového objazdu „Moldavská“ stala exponovaným prestupovým uzlom. Vodičov žiadame o zvýšenú pozornosť

Obsah

Bardejovská ulica sa počas rekonštrukcie kruhového objazdu „Moldavská“ stala exponovaným prestupovým uzlom. Vodičov žiadame o zvýšenú pozornosť

KOŠICE: Rekonštrukcia kruhového objazdu na Moldavskej ceste si vyžiadala ďalšie dopravné obmedzenia. Tento frekventovaný úsek sa obchádza aj po Bardejovskej ulici, ktorú okrem osobných vozidiel využívajú ako náhradnú trasu aj presmerované autobusové a električkové linky.

     Zriadenie zastávok električiek na Bardejovskej ulici bolo nevyhnutné pre prestup cestujúcich z električiek do autobusov a naopak, pretože najbližšia zastávka električiek je zastávka "Bernoláková". Pešia dostupnosť tejto zastávky od dočasného prestupného uzla na Bardejovskej ulici ( ktorý nahradil prestupný uzol "SOŠ automobilová) je z hľadiska cestujúcich neakceptovateľná.

   Podľa našich doterajších skúseností však niektorí vodiči nepoznajú, alebo neakceptujú zákon č. 8/2009  Z.z. o cestnej premávke a tým spôsobujú bezpečnostné riziko a ohrozujú cestujúcich, ktorí vystupujú, alebo nastupujú do električiek. Ide o paragraf §13, odsek 1 a 2 kde sa uvádza:

(1) Za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse, vodič iného vozidla je povinný zastaviť vozidlo. Ak je na zastávke viac vozidiel, vodič je povinný zastaviť vozidlo za posledným z nich. Vodič smie pokračovať v jazde, ak neohrozí osobu, ktorá nastupuje do vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo z neho vystupuje.

(2) Vodič je povinný v úseku zastávky pravidelnej verejnej dopravy osôb dbať na zvýšenú opatrnosť a jazdiť primeranou rýchlosťou tak, aby neohrozil osobu vystupujúcu z vozidla pravidelnej verejnej dopravy, alebo do neho nastupujúcu.

     Žiadame preto vodičov osobných motorových vozidiel, aby znížením rýchlosti a zastavením vozidla umožnili cestujúcim bezpečný nástup a výstup do vozidla MHD. Takéto dočasné električkové zastávky sú na Bardejovskej ulici tri.

    Dodržiavanie spomínaných paragrafov zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke budú kontrolovať  aj príslušníci PZ SR, ktorí v čase dopravnej špičky na Bardejovskej ulici dohliadajú na bezpečnosť cestujúcich.

 

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785