Cestovanie v košickej MHD bude bezpečnejšie. DPMK začína intenzívnejšie spolupracovať s PZ SR a MsP Košice.

Obsah

KOŠICE: Keďže naši vodiči, pracovníci prepravnej kontroly, ale aj cestujúci sa v dopravných prostriedkoch MHD častejšie ako v minulosti stretávajú s agresivitou a neprimeraným správaním spolucestujúcich, DPMK začína intenzívnejšie spolupracovať  s Policajným zborom SR a Mestskou políciou Košice. Cieľom tejto spolupráce je zvýšenie bezpečnosti v prevádzke mestskej hromadnej dopravy.

1) Spolupráca s hliadkami Policajného zboru SR vo vozidlách MHD. Dopravca na základe skúseností z prevádzky MHD vytipuje linky  a konkrétne časy, kedy  budú hliadky štátnej polície (v civile alebo uniforme) prechádzať vozidlá na vytipovaných úsekoch

2) Spolupráca s hliadkami Mestskej polície.  Mestskí policajti budú častejšie prítomní  na problémových miestach (exponovaných dopravných uzloch) aj linkách a budú vykonávať preventívne kontroly  na nočných linkách

3) Spolupráca pri riešení problémov vo vozidlách. Dispečing DPMK v prípade mimoriadnej situácie vo vozidle  vyžadujúcej rýchly zásah, neodkladne kontaktuje prostredníctvom núdzovej linky 158 operačné pracovisko PZ SR,  alebo prostredníctvom telefonickej linky 159 operačné pracovisko Mestskej polície.  (Vodič MHD  po ohlásení mimoriadnej situácie pokračuje v jazde a na nasledujúcu zastávku príde v čo najkratšom čase policajná hliadka)

4) Aktívna spolupráca príslušníkov PZ SR počas ich cestovania MHD.  V prípade mimoriadnych situácií budú policajti, ktorí  práve cestujú mestskou hromadnou dopravou (v civilnom oblečení) aktívne zasahovať.  

Veríme, že cestujúci túto aktivitu DPMK ocenia. Očakávame od nej nielen zvýšenie bezpečnosti , ale aj zlepšenie kvality cestovania a v neposlednom rade aj by mala prispieť k ochrane  interiéru  dopravných prostriedkov MHD.

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785