Návrat električiek na zrekonštruované trate, od piatka nastanú výrazné zmeny v prevádzke MHD

Obsah

KOŠICE: Dopravný podnik oznamuje cestujúcim, že s platnosťou od piatka (5.10.2018)  sa obnovuje električková doprava na Moldavskej ceste a Alejovej ulici. Električkové linky budú premávať po svojich pôvodných trasách v sieťovom intervale. Zároveň sa rušia všetky výlukové obmedzenia a opatrenia. DPMK po nedávnom posilnení spojov na linkách 2, 3, 4 a 7 zároveň skvalitňuje aj cestovanie električkami do železiarní pridaním spojov, zvýšením ich kapacít a zabezpečením nových prestupných spojení. Cieľom všetkých týchto krokov je zatraktívnenie cestovania verejnou dopravou. 

Bližšie informácie pripájame v nasledovnom prehľade:

 

MESTSKÉ ELEKTRIČKOVÉ LINKY - TRASY:


linka 2    Havlíčkova – Nám. Maratónu mieru – Hlavná pošta – Nám. osloboditeľov – Staničné námestie
linka 3    Staničné námestie – Nám. osloboditeľov – Ryba – VSS, križovatka – Nad jazerom, Važecká
linka 4    Havlíčkova – Nám. MMM – Hlav. pošta – Nám. osloboditeľov – Ryba – VSS, križ. – Barca, Socha J. Pavla II.
linka 5    Staničné nám. – Nám. osloboditeľov – SOŠ automobilová – OC Optima 
linka 6    Nám. Maratónu mieru – Terasa – SOŠ automobilová - Nám. osloboditeľov – Staničné námestie
linka 7    Botanická záhrada – TUKE – Hlavná pošta – Nám. osloboditeľov – Ryba – VSS, križovatka – Nad jazerom
linka 9    Havlíčkova – Nám. Maratónu mieru – Terasa – Železníky, križovatka – VSS, križovatka – Nad jazerom


 

LINKY DO ŽELEZIARNÍ - TRASY:


linka R1    Staničné námestie – Nám. osloboditeľov – SOŠ automobilová – OC Optima – Vstupný areál USS
linka R2    Važecká – VSS, križovatka – Železníky, križovatka– OC Optima – Vstupný areál USS
linka R3    Havlíčkova – Nám. Maratónu mieru – Amfiteáter – Terasa – OC Optima – Vstupný areál USS
linka R4    Botanická záhrada – TUKE – Amfiteáter – Terasa – OC Optima – Vstupný areál USS
linka R5    Ryba – Nám. osloboditeľov – SOŠ automobilová – OC Optima – Vstupný areál USS
linka R6    Dopravný podnik – Spoločenský pavilón – OC Optima – Vstupný areál USS 
linka R7    Amfiteáter – Terasa – Spoločenský pavilón – OC Optima – Vstupný areál USS
linka R8    Barca – VSS, križovatka – Železníky, križovatka– OC Optima – Vstupný areál USS

NOVÉ ELEKTRIČKOVÉ ZASTÁVKY:


Krajský súd – nová električková zastávka v smere od centra na Moldavskú, medzi budovou súdov a Steel arénou
Kruhový objazd, Trieda SNP – nová električková zastávka na začiatku Triedy SNP, za kruhovým objazdom
Kruhový objazd, Moldavská – nová električková zastávka na znamenie, za kruhovým objazdom smerom k Optime
Kruhový objazd, Alejová – nová električková zastávka na znamenie, na začiatku Alejovej ulice, za kruhovým objazdom

ZMENY V AUTOBUSOVEJ DOPRAVE:

 

 • Linky x6, x9 sú zrušené, nahradené pôvodnými električkovými linkami 6, 9. Na linkách R1, R2, R5, R8 sa ruší prevádzka autobusov a obnovuje prevádzka električkovej dopravy. 
   
 • Na linkách 20L, 21, 23, 25, 52, 56 sa ruší zachádzka na Bardejovskú ulicu, linky sú napriamené cez zastávky SOŠ automobilová a Moldavská, obchodné centrá. 
   
 • Obnovuje sa zastavovanie nočných liniek N3, N4 na električkových zastávkach Idanská a Zimný štadión. 
   
 • Na linke 18 sa dopĺňa spoj o 6:40 z Bruselskej s cieľom skvalitniť cestovanie zo sídliska Ťahanovce na Watsonovu a k Novej nemocnici na 7. hodinu
 • Zvyšuje sa kapacita spoja linky 23 pri víkendovom dovoze/odvoze zamestnancov priemyselného parku pri letisku o 18 hod 
   
 • Čiastočne sa posilňuje kapacita na linkách 54, 55 a 56.
 • Ukončuje sa letný prevádzkový režim na linkách 14 a 29 počas víkendových dní, obnovený bude opäť na jar. Spoje na Jahodnú sú naďalej vykonávané v intervale 120 minút. 
   

Celkovo sa zmena cestovných poriadkov vykonáva na všetkých električkových linkách a autobusových linkách 12, 14, 18, 20L, 21, 23, 24, 25, 26P, 29, 33, 52, 56, RA6 a RA7.

Aktualizované cestovné poriadky sú k dispozícii na webovej stránke dopravcu. 

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785