Oznam o dočasnom uzatvorení dobíjacieho miesta

Obsah

KOŠICE: Dobíjacie miesto BLARO s.r.o. na Werferovej ulici bude od   9.7. 2018 do  22.7. 2018  zatvorené. 

 

    Oznamujeme cestujúcej verejnosti, ktorá využíva dobíjacie miesto BLARO s.r.o., na Werferovej  1/2582 v Košiciach ( predajňa kancelárskych potrieb v blízkosti zastávky SOŠ automobilová),  že pre čerpanie dovolenky bude v dňoch  9. 7. 2018 až 22 .7.  2018 zatvorené.  

 

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785