Oznam o dočasnom uzatvorení dobíjacieho miesta

Obsah

KOŠICE: Dobíjacie miesto - stánok Kapa-Press na Komenského ulici  - bude  

v čase 6. 8. – 17.8.2018 zatvorené. 

 

    Oznamujeme cestujúcej verejnosti, ktorá využíva dobíjacie miesto Kapa-Press na Komenského 49 v Košiciach, že stánok bude pre čerpanie dovolenky  od 6. 8. 2018 do 17. 8. 2018 zatvorený.

 

Odporúčame cestujúcim, aby si cestovný lístok zakúpili v predstihu,  resp. v čase uzatvorenia prevádzky využili možnosť dobíjania kariet u iných zmluvných partnerov alebo cez internet. 

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785