V sobotu bude obnovená premávka autobusových liniek MHD cez kruhový objazd na Moldavskej ulici

Obsah

KOŠICE: Z dôvodu ukončenia stavebných prác na Moldavskej ceste začnú od soboty 1.9.2018 premávať všetky dotknuté autobusové linky (10, 20L, 21, 23, 25, 32, 52, 56) cez zastávku SOŠ automobilová, resp. kruhový objazd Moldavská. Autobusy budú zároveň naďalej zachádzať na Bardejovskú ulicu.

Autobusové linky 34, 54, 11 budú premávať na pôvodných, trasách, ako pred výlukami.
Autobusová linka x6 bude jazdiť na predĺženej trase Staničné nám. – SOŠ automobilová – DPMK.
Autobusové linky x9, R2, R8 budú vynechávať zastávku Pri prachárni, obchodné centrá.
Autobusové linky R1, R5, N3, N4 začnú premávať cez električkové zastávky Zimný štadión – Idanská, autobusovú zastávku SOŠ automobilová a Bardejovskú ulicu.
Všetky električkové linky naďalej zostávajú v premávke podľa režimu platného počas výluk.

Od pondelka 3.9.2018, kedy začína školský rok, bude MHD jazdiť podľa cestovného poriadku označeného ako "c" - dni školského vyučovania a "x" - pracovné dni. Všetky školské spoje začnú premávať v plnom rozsahu.
 

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785