Električka T1 sa stane súčasťou Košického trolejbusového dňa

Obsah

Prvými modernými električkami sa v Košiciach po druhej svetovej vojne stali vozidlá typu Tatra T1. Šlo o vôbec prvé električky od roku 1914, ktoré Košice kúpili ako úplne nové. V roku 1956 boli dodané dve vozidlá, v priebehu roka 1957 ďalších deväť. V Košiciach získali evidenčné čísla 201 – 211, dlho tu však nepobudli.

Električky boli neporovnateľne náročnejšie na údržbu. Tá bola v tej dobe zanedbávaná takým spôsobom, že už v roku 1966 boli všetky odstavené. Moderné električky, ktoré mali plánovanú životnosť 20 rokov, tak v Košiciach dojazdili už po 9 – 10 rokoch.

Jednu električku sa ale podarilo zachrániť. Vozidlo ev. č. 203 bolo po svojom vyradení odpredané spoločne s ďalšími električkami tohoto typu do Ostravy, kde mali slúžiť ako zdroj náhradných dielov. Nakoniec bol ale v Ostrave opravený ako náhrada za vyhorenú električku modernejšieho typu T2, jeho číslo (683) v Ostrave aj prevzal. V roku 1983 sa električka vrátila späť do Košíc na základe žiadosti DPMK, prešla opravou a bola vystavená na pamätníku pred areálom vozovne. Neskôr prešla ďalšou opravou, po ktorej bolo možné vrátiť električku späť do premávky.

Dnes je ozdobou zbierky našich historických električiek a vy sa touto električkovou babičkou môžete odviezť dňa 22. 6. 2019 na pripravovanom Košickom trolejbusovom dni. Električka bude jazdiť na trase Havlíčkova – Trolejbusový cintorín, teda do areálu električkovej vozovne, kde si budú môcť záujemcovia prehliadnuť smutný osud vyradených trolejbusov.