Modernizácia zastávok verejnej dopravy pokračuje

Obsah

KOŠICE: Projekt Mesta Košice "Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov" pokračuje ďalšou, v poradí desiatou etapou.  

Rekonštrukcia zastávky AMFITEÁTER smer Nová nemocnica

      -     rekonštrukcia sa začína  v pondelok 27. 5. 2019 o 9:00 hod

      -    spoje MHD liniek 12, 18, 19, 55 a N2 budú zastavovať na dočasnej   zastávke, o cca 100 metrov za rekonštruovanou zastávkou v smere jazdy, v odbočovacom pruhu do ulice Račí potok

Rekonštrukcia zastávky MIER smer Tesco, Džungľa

  •  rekonštrukcia sa začína v pondelok 27. 5. 2019 o 9:00 hod
  • spoje MHD liniek 18, 22, 25, 27, 36, 71, 72 a N5 budú zastavovať na dočasnej zastávke, o cca 50 metrov pred rekonštruovanou zastávkou  v smere jazdy (na mieste bývalej zastávky)

Rekonštrukcia zastávky MIER smer Okresný úrad/Tomášikova

  • rekonštrukcia sa začína  v pondelok 27. 5. 2019 o 9:00 hod
  • spoje MHD liniek 18 a 55 budú zastavovať na dočasnej zastávke, o cca 50 metrov za rekonštruovanou zastávkou v smere jazdy, na úrovni trhoviska
  •  spoje MHD liniek 22, 25, 27, 36, 71, 72 a N5 budú zastavovať na dočasnej zastávke, cca 50 metrov za svetelnou križovatkou (na mieste bývalej zastávky)

27. 5. 2019 bola ukončená rekonštrukcia zastávok Železníky a Stará nemocnica -  obe smer Dom umenia -  a zastávky Zupkova smer Tesco, Džungľa.

 

Kontakt pre médiá:

Ing. Antónia Dešková

Referát marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice