Nájom reklamnej plochy (ext.622+623)

Typ dokladu:
Dodatok k zmluve
Číslo dodatku:
DZ2_1881-2011

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
ROKO, a.s.
Celková hodnota:
0.00 EUR iná, neurčená