Prenájom časti pozemku

Typ dokladu:
Dodatok k zmluve
Číslo dodatku:
DZ2_413-2011

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
Ing.Ladislav Strašil-NUBIUM
Celková hodnota:
0.00 EUR iná, neurčená