VÝPADOK SPOJA 18

Obsah

12:45

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 18 k výpadku spoja od zastávky Tesco, Džungľa smer Nová nemocnica.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 13:05 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Tesco, Džungľa smer Nová nemocnica.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.