VÝPADOK SPOJA 18

Obsah

15:27

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 18 k výpadku spojov od zastávky:

Madridská smer Nová nemocnica: 15:27, 16:27, 17:27

Nová nemocnica smer Madridská: 15:50, 16:50

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.