VÝPADOK SPOJA 18

Obsah

13:35

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 18 k výpadku spojov od zastávky:

Nová nemocnica smer Madridská: 13:35, 14:50

Madridská smer Nová nemocnica: 14:27

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.