VÝPADOK SPOJA 19

Obsah

07:40

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 19 k výpadku spojov od zastávky:

KVP, kláštor smer Napájadla: 07:47, 10:02

Napájadla smer KVP, kláštor: 08:53

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.