VÝPADOK SPOJA 27

Obsah

08:00

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 27 k výpadku spojov od zastávky:

Staničné námestie smer Madridská: 08:07

Madridská smer Staničné námestie: 09:10

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.