VÝPADOK SPOJA 36

Obsah

05:20

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 36 k výpadku spoja od zastávky:

Moskovská smer Madridská: 15:33, 17:21

Madridská smer Moskovská: 16:35

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.