VÝPADOK SPOJA 37

Obsah

06:20

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 37 k výpadku spoja od zastávky:

Važecká smer Napájadla: 6:35, 7:05, 7:35, 8:05, 9:05

Napájadla smer Važecká: 6:45, 7:15, 7:45, 8:15, 9:15

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.