VÝPADOK SPOJA 37

Obsah

13:35

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 37 k výpadku spojov od zastávky:

Važecká smer Napájadla: 13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 17:35

Napájadla smer Važecká: 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.