VÝPADOK SPOJA 71

Obsah

14:15

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 71 k výpadku spojov od zastávky:

Lingov smer KVP, kláštor: 14:15, 16:03, 17:52, 19:40, 21:20, 22:40

KVP, kláštor smer Lingov: 14:58, 16:46, 18:33, 20:22, 22:04

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.