VÝPADOK SPOJA 71

Obsah

13:45

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 71 k výpadku spojov od zastávky:

Lingov smer KVP, kláštor: 14:03, 15:51

KVP, kláštor smer Lingov: 14:46, 16:34

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.