elektrina, úrok z omeškania

Typ dokladu:
Faktúra
Číslo faktúry:
FA7294107655
Dátum doručenia faktúry:
13.6.2017

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
04291 Košice
IČO:
44483767
Celková hodnota:
7273.11 EUR s DPH