Dodatok č.16 k nájomnej zmluve č.2015001068 - vyradenie majetku

Typ dokladu:
Dodatok k zmluve
Číslo dodatku:
2015001068
Dátum podpisu:
27.9.2021
Dátum účinnosti:
19.10.2021
Dátum platnosti od:
27.9.2021

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
Mesto Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
IČO:
691135
Celková hodnota:
0.00 EUR s DPH