Automobilová súťaž RALLY Košice

Obsah

V dňoch 9. – 11. 10. 2008 (štvrtok – sobota) sa uskutoční automobilová súťaž RALLY Košice. Pritom dôjde k týmto dočasným zmenám v premávke MHD:

 1. Uzatvorenie Alejovej ulice v úseku medzi rýchlostnou komunikáciou a Južnou triedou
  (piatok 10. 10. 2008 19.38 – 21.40 a sobota 11.10. 2008 12.50 – 14.45 hod)
  Z Alejovej ulice bude v uvedenom čase dočasne vylúčená električková doprava (bez ná-hrady) – s výnimkou linky R2, ktorá bude aj počas uzávierok premávať bez zmien.
  Linka č. 9  bude pritom presmerovaná na trasu ... – Trieda SNP – kruhový objazd pri VŠA – Moldavská cesta - Štúrova – Nám. osloboditeľov – Južná trieda – Nižné Kapustníky - Jazero a späť (odchody z Triedy SNP v smere na Jazero a z Jazera v smere na Triedu SNP pritom zostanú zachované).
 2. Uzatvorenie ciest v úseku Jahodná – Alpinka – Čermeľ – rázc. nad Dolným Bankovom
  (piatok 10. 10. 2008 17.00 – 19.00 a 20.00 – 22.00 hod)
  V uvedenom čase bude premávať
  a) autobusová linka č. 14  len v úseku Železničná zastávka Ťahanovce – Havlíčkova – Čer-meľ (- Alpinka) a späť (nepremáva teda v úseku Čermeľ – Horný Bankov a späť);
  b) autobusová linka č. 40  len v úseku Havlíčkova – Čermeľ a späť (nepremáva teda v úseku Čermeľ – Jahodná a späť).
  V čase od 16.00 hod až do ukončenia dennej prevádzky budú teda cez uzatvárané úseky pre-mávať len tieto spoje:
  a) na Horný Bankov len spoje linky č. 14 s odchodmi zo zastávky "Havlíčkova" o 16.27 hod, len od zastávky "Čermeľ" o 19.00 hod a zo zastávky "Havlíčkova" o 19.27 a 19.57 hod,
  b) z Horného Bankova len spoje linky č. 14 s odchodmi o 16.00, 17.00, 19.10, 19.40 (ten len po zastávku "Čermeľ") a 22.30 hod,
  c) na Jahodnú len mimoriadny spoj linky č. 40 zo zastávky "Havlíčkova" o 19.00 hod,
  d) z Jahodnej len mimoriadny spoj linky č. 40 o 19.25 hod.
  Spoje linky č. 14A na a z Alpinky sa nemenia, rovnako sa nemení ani premávka v úseku Hav-líčkova – Čermeľ a späť.


Košice  9. 10. 2008
Dopravný podnik mesta Košice