Dočasná zmena predaja cestovných lístkov na MHD na pracovisku ZSSK

Obsah

Oznam

Dobíjanie BČK a predaj cestovných  lístkov v predajni ZSSK v budove žel. stanice bude z prevádzkových dôvodov na strane ZSSK od 2.6.2008 do 15.6.2008 realizované v pondelok -piatok v čase od 7.00 hod. - 14.00 hod. v sobotu a v nedeľu bude mimo prevádzky.

DPMK, a.s.