Informácie k EUR-u v podmienkach DPMK, a. s.

Obsah

TARIFA

Informácie k EUR-u v podmienkach DPMK, a. s. V roku 2008 je nezmenená. Ceny cestovných lístkov budú zverejnené v duálnom zobrazení na  všetkých predajných miestach  t. j. na automatoch,  v dopravných prostriedkoch, dobíjacích miestach DPMK, a.s.  a u ostatných zmluvných partnerov.


AUTOMATY

Na každom automate bude výrazne vyznačená mena, ktorú bude automat prijímať do 31. 12. 2008  a od 1.1.2009. Celkom  bude 32 automatov k 1.1.2009  na výdaj min. 16 druhov cestovných lístkov.

Typy:

 • zn. Merona – jednolístkové v počte 43 kusov – nedajú sa prestaviť na menu euro a od 16.1.2009 budú vyradené z prevádzky.
 • zn. Mikroelektronika – 16 lístkové v počte 2 kusy – od 1.1.2009 budú prestavené na prijímanie eura
 • zn. EMTEST– multifunkčné v počte 8 kusov – tieto automaty prijímajú slovenské mince i bankovky; predávajú papierové cestovné lístky všetkých druhov; dobíjajú predplatné cestovné lístky; dobíjajú kredit na elektronickú peňaženku;
  Vydávanie sa uskutočňuje nasledovne:
  • mince do hodnoty 100,- Sk;
  • vydávané  vyššie sumy ako 100 Sk pri   použití  BČK sa  ukladajú  vo forme elektronickej peňaženky,  z  ktorej  sa  potom  môže  uskutočňovať  kúpa cestovných lístkov   v automate alebo dopravnom prostriedku
  • uvedené automaty budú prestavaná na euro v 12/2008 a dané do prevádzky k 1.1.2009.
 • zn. EMTEST – 16 lístkové – budú zakúpené v počte 22 kusov a nahradia vyradené automaty zn. Merona. Prijímať aj vydávať budú len eurá od 1.1.2009.
Automaty na cestovné lístky nebudú prijímať euro mince v nominálnych hodnotách 1 a 2 centy.


PREDAJNÉ   MIESTA  DPMK, a.s.

Predaj cestovných lístkov všetkých druhov, dobíjanie kreditu na elektronickú peňaženku, predplatné cestovné lístky a vybavovanie BČK a ostatných cestovných dokladov;

Bardejovská-predajňa pri DPMK
prac. dni: 6.30 - 18:00
sobota: 7.00 - 12.30
tel. č. 6407561
Rooseveltova - predpredaj za hotelom SLOVAN
prac. dni: 7.15 - 18.30
sobota: 8.00 - 13.15
tel. č. 7205912-6

Ďalšie predajné miesta sú uverejnené na http://www.dpmk.sk, kontakty, predajné miesta.

Centrálny dispečing: 055/6407431-32
Sťažnosti: 055/6407210
E- mail: dpmk@dpmk.sk