Oznámenie pre cestujúcich

Obsah

Oznamujeme, že s platnosťou od pondelka 04. Augusta 2008 dochádza k:

  • LETNÉMU OBMEDZENIU LINIEK 32, 51 a 56
  • DOČASNÝM MENŠÍM ZMENÁM NA LINKÁCH 17, 18, 19, 27 a 34,

viď vývesné cestovné poriadky.

DPMK, a.s.