Predajňa lístkov na Bardejovskej ulici

Obsah

I n f o r m á c i a

Dňa 29. októbra 2008

z technicko – prevádzkových dôvodov bude predajňa cestovných lístkov na Bardejovskej ul. 6

Z A T V O R E N Á

Otvorená bude: 30.10.2008

Doporučujeme využiť tieto predajne cestovných lístkov:

Tabak Land   (Kaufland – Galéria)
Pondelok – piatok: 9,00 – 19,45 hod.
Sobota a nedeľa: 9,00 – 20,30 hod.

Predpredaj – Rooseveltova (za hotelom Slovan)
Pondelok – piatok: 7,15 – 18,30 hod.
Sobota:   8,00 -  13,15 hod.
Nedeľa:   Z a t v o r e n é

DPMK a.s.