Problémy odstráni kombinácia systémov

Obsah

Tlačová informácia

Kto: Magistrát mesta Košice

Komu: mediálna obec

Kontakt: Mgr. Lucia Mihoková, lucia.mihokova@kosice.sk,


Problémy odstráni kombinácia systémov

Spustenie nového linkového vedenia mestskej hromadnej dopravy v Košiciach neprinieslo ani po čase, napriek vopred deklarovaným cieľom, želaný efekt. "Zaregistrovali sme väčší počet sťažností a znepokojenie inštitúcií, cestujúcich ako aj samotných zamestnancov DPMK a.s. Viedlo   nás to k vykonaniu hĺbkovej analýzy stavu celého procesu prípravy a zavedenia nového systému. Uskutočnili sme stretnutia s odborníkmi z oblasti dopravy, zástupcami odborových organizácií, zamestnancami a  vedením  podniku", povedal primátor mesta Košice František Knapík.  Zo zistených skutočností vyplýva, že na plnohodnotné zavedenie linkového vedenia nenastali v súčasnosti vhodné podmienky. "Situáciu v MHD riešime v dvoch rovinách. Okamžité zásahy by mali priniesť v krátkom čase  odstránenie akútnych problémov.  Dlhodobým riešením bude funkčný systém MHD. Jeho zámerom je využiť všetky princípy pôvodného systému linkového vedenia, ktoré boli osvedčené v minulosti a aplikovať doň  pozitívne prvky súčasného systému.  V procese prípravy požadujem, aby   vedenie DPMK a. s.  komunikovalo s externými odborníkmi z oblasti dopravy a pripravené návrhy konzultovalo na všetkých potrebných komunikačných úrovniach," spresnil primátor Košíc.

Termín spustenia takto upraveného  linkové vedenie je 14. december.

 

Kroky k zlepšeniu dopravnej situácie v Košiciach


Okamžité zásahy
:

1. Otvorenie čiastočného profilu križovatky Prešovská- Sečovská.

Otvorením čiastočného profilu križovatky Prešovská - Sečovská  sa výrazne skrátili prepravné časy. V súčasnosti ešte nepoznáme presné hodnoty usporeného času, budeme ich vyhodnocovať počas nasledujúcich dní.

2. Zrušenie zastávok na znamenie

Vychádzame v ústrety pripomienkam cestujúcich. Od piatka 17.  októbra 2008 došlo k zmenám v kategorizácii zastávok MHD v Košiciach. V spomínaných  zastávkach postačuje, ak cestujúci pred príchodom stojí tak, aby ho vodič prichádzajúceho vozidla MHD mohol vidieť.  Povinnosť signalizovať vodičovi výstup z vozidla na zastávkach pritom zostáva naďalej v platnosti. Veríme, že týmto krokom predídeme zbytočným zmätočným situáciám.

Zastávkami na znamenie už nie sú (cestujúci nie je povinný signalizovať vodičovi nástup ani výstup) zastávky
– v MČ Darg. hrdinov: "Postupimská",
– v MČ Juh: "Hala Cassosport", "Poľská", "Triton",
– v MČ Krásna n. H.: "Motorest Krásna", "Pri Hornáde",
– v MČ Vyšné Opátske: "Králičia", "Ovsená", "Viničná",
– v MČ Sídlisko KVP: "Kremnická",
– v MČ Sever: "Vyhliadková veža",
– v MČ Staré mesto: "Pošta 2",
– "Pri hati",
– "Priemyselná",
– "Sečovská",
– "SOU železničné",
– "Vo výmoli".

Znamenie na nástup už cestujúci nie je povinný dávať v zastávkach
– v MČ Juh: "Autocamping", "Holubyho", "Južná trieda 125", "Katastrálny úrad",
– v MČ Kavečany: "Budanova", "Vitalina",
– v MČ Sever: "Letecká", "Mengusovská", "Suchá dolina", "Suchodolinská",
– v MČ Západ: "Bratislavská",
– "Senný trh".

3. Vytvorenie troch jazdných pruhov  na Magnezitárskej ulici

Po dohode s Krajským dopravným inšpektorátom PZ SR, Správou komunikácií mesta Košice a Dopravným podnikom mesta Košice, a.s. sa 10. októbra 2008 v čase od 6:40 do 8:00 boli  presmerované linky premávajúce zo sídliska Ťahanovce smerom k hypemarketu  Tescu cez obec Ťahanovce cez Želiarsku a Magnezitársku ulicu.
Z tohto riešenia vyplynulo, že na Magnezitárskej ulici budú vytvorené tri jazdné pruhy,  z ktorých  jeden bude prioritne vyčlenený pre prostriedky MHD.

4. Posilnenie dopravy v mestskej časti Dargovských hrdinov

Pracovníci DPMK, a. s. urobili priamo v teréne na zastávke Kalinovská – Sídlisko Dargovských hrdinov  11. septembra a 2. októbra 2008 prieskum. Po jeho analýze bude od 3. novembra 2008 posilnená v tejto mestskej časti doprava. Trolejbusovú linku 73 nahradí zrýchlená autobusová  linka 50 s nasledovnou trasou: Nová nemocnica- Krajský úrad – Tr. L. Svobodu – Námestie osloboditeľov – Toryská – Trieda KVP – Sídlisko KVP, kláštor a späť s premávkou len počas dní  školského vyučovania s nasledovnými časovými intervalmi: dvadsať  minútový v čase medzi 5. - 6. hodinou , dvanásť minútový medzi 6. - 8. hodinou a pätnásť minútový interval medzi 13. - 18. hodinou.


Dlhodobé riešenia:

1. Vytvorenie kombinácie systémov

DPMK a. s. vypracuje  systém linkového vedenia založený na v minulosti osvedčených ťažiskových linkách bez prestupovania, do ktorého budú aplikované pozitívne prvky súčasného systému.  Spustenie linkového má DPMK nastaviť k 14. decembru 2008.

2.  Stabilizácia pracovných pomerov vodičov

Vodičom dopravných prostriedkov v DPMK a. s. sa zvýšili tohto roku mzdy približne o 15 percent. Na základe záverov kolektívneho vyjednávania je garantovaný medziročný nárast miezd v rokoch 2009-2011 pre kategóriu vodič minimálne 10%. Z uvedeného vyplýva garantovaný nárast miezd vodičov MHD v roku 2011 oproti 1. marcu 2008 vo výške minimálne 45%. DPMK a. s.  bude mať k dispozícii pre vodičov  zrekonštruované služobné nájomné byty  na Golianovej ulici.

3. Stretnutia so starostami mestských častí

Vedenie Dopravného podniku mesta Košice  v záujme zlepšenia dopravnej situácie v meste uskutočnilo od 10. októbra stretnutia so zástupcami jednotlivých mestských častí.  Na týchto stretnutiach vedenie DPMK a.s. diskutovalo o konkrétnych problémoch pri výprave jednotlivých liniek. Návrhy mestských častí zapracuje DPMK  a. s.  do dopravného linkového vedenia.
 
Program stretnutí s mestskými časťami:
10.10.2008 - Mestská časť Dargovských hrdinov
8. 10. 2008 2008 -  Výšné Opátske
13. 10.2008 - Krásna nad Hornádom, KVP, Luník IX
14. 10. 2008 - Kavečany, Myslava
15. 10. 2008 - Barca, Pereš
17. 10. 2008 -  Šebastovce, Košická Nová Ves
20. 10. 2008 - Ťahanovce, Poľov
21. 10. 2008 -  Lorinčík, Západ, Ťahanovce obec,
22. 10.2008 -  Šaca, Juh,
29. 10. 2008 - účasť na miestnom zastupiteľstvo MČ Sever

4.  Prieskum formou dotazníka

DPMK a. s. požiada formou dotazníka v budúcich dňoch  všetky mestské časti o poznatky  z fungovania dopravy a návrhy  na zmenu chodu liniek.