Športový deň

Obsah

Oznámenie

V sobotu 21. 6. 2008 sa v areáli aeroklubu Barca uskutoční športový deň.
Možnosť prístupu na akciu pomocou MHD bude od Barce – na Abovskej ulici v križovatke s Čkalovovou ulicou (prístupová komunikácia k Aeroklubu) bude zriadená v čase 7.00 - 22.00 hod dočasná zastávka "Čkalovova" – a ďalej peši cca 1 km.
Bežná MHD premávajúca do oblasti (električková linka č. 4 a autobusová linka č. 12) bude posilnená len v prípade potreby. 
Spôsob prípadného posilnenia alebo inej zmeny v organizácii MHD počas konania tejto ak-cie bude zrejmý z vyložených zastávkových oznámení alebo z označenia posilových spojov.
V sobotu 21. 6. 2008 od 7.30 cca do 19.30 hod dôjde kvôli oprave električkovej trate v slučke "Štadión Lokomotívy" k týmto dočasným zmenám v MHD:

  1. Električkové linky č. 2, 4, 9 a R3 budú premávať len po / od zastávky "Námestie Maratónu mieru".
  2. V úseku Štadión Lokomotívy - Námestie Maratónu mieru a späť bude premávať len náhradná električková linka "X" (každých 10 minút).

V zastávke "Námestie Maratónu mieru" bude linka "X" zastavovať na dočasných stanoviš-tiach na Komenského ulici (v križovatke so Strojárenskou ulicou), v ostatných zastávkach na bež-ných stanovištiach.
V prípade nepriaznivého počasia si dopravca vyhradzuje možnosť výluku zrušiť!
Počas výluky nebude u všetkých spojov linky č. 9, ktoré sú v cestovných poriadkoch vyzna-čené ako vykonávané nízkopodlažným vozidlom, táto skutočnosť dodržaná, za čo sa ospravedlňu-jeme.

DPMK, a.s.